De website voor historici
Dissertatie (2017 - heden)

Sinds 2017 werk ik als extern promovendus aan een dissertatie met als werktitel Tempelslaap: de studie naar rituele dynamiek nader bezien. Een exemplarische historiografische verkenning. Ik kijk in dit onderzoek naar hoe vanuit disciplinaire bewegingen, thematische clusters, themata en analysemodellen naar ritual dynamics ofwel rituele dynamiek wordt aangekeken. Uiteindelijk moet het onderzoek resulteren in een proefschrift, bestaande uit de volgende hoofdstukken (dit kan nog veranderen).

1. Inleiding: opzet en inzet vraagstelling context project.

2. Rituele dynamiek onderzicht, algemeen overzicht rituele dynamiek in onderzoek, de drie clusters neergezet met exemplarische voorbeelden, auteurs, accenten in disciplines.

3. Het fenomeen tempelslaap beschreven, inclusief constanten en ontwikkeling. Bronnen descriptief

4. Onderzoek: mapping the field.

5. Hoe wordt de dynamiek geduid? Modellen, benaderingen (kern hoofdstuk).

6. Ontwikkeling, synthese, conclusie, balans en perspectief.

Promotor: Prof. dr. P.G.J. Post

 

Vragen kunt u via het contactformulier verzenden.